شهردار کرمانشاه
مدیر عامل سازمان

خدمات الکترونیک
1397/08/01
اخبار > گزارش عملکرد سال 95


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش عملکرد سال 95

گزارش عملکرد سال 95

 

 

                                                                                                                                                                                         

1-  تولید ، حمل ، پخش و تراکم آسفالت بیندر و توپکا توسط دستگاه فنیشر در سطح معابر شهر کرمانشاه طی برنامه اعلام شده از طرف معاونت محترم امور عمرانی و با نظارت مهندسین مشاور زیگورات پاشا بمقدار 59/40633 تن و بمبلغ 400/753/745/61 ریال  .

2-  اجرای عملیات قیر پاشی جهت قشرهای پریمکت و تک کت با قیر mc2  در سطح معابر شهر کرمانشاه بمیزان 170/134 تن و بمبلغ 000/173/609/3 ریال  .

3-  تولید آسفالت جهت لکه گیری مناطق هشتگانه بهمراه تحویل قیر mc2 مورد نیاز بمقدار 21/24433 تن و بمبلغ 600/086/254/37 ریال .

4-    اجاره ماشین آلات به مناطق و سازمانهای شهرداری بمبلغ 400/155/026/1 ریال  .

5-  تراش آسفالت با دستگاه آسفالت تراش جهت معابر سطح شهر کرمانشاه طی برنامه اعلام شده از طرف معاونت محترم امور عمرانی بمیزان 6/36980 متر مربع و به مبلغ 440/171/198/1 ریال  .

6-  تولید آسفالت و تحویل آن به سازمان پارکها و فضای سبز بمقدار 11/1197 تن و به مبلغ 600/580/824/1 ریال  .

7-  اجرای پروژه مربوط به توسعه محوطه باغ فردوس شامل خاکبرداری ، خاکریزی ،  تهیه و اجرای لایه بیس و تحویل آسفالت جهت لکه گیری معابر محوطه مذکور به مبلغ 000/000/650 ریال  .

8-  اجرای عملیات خاکی پروژه پارک جنگلی سراب قنبر 000/000/000/8 ریال که هم اکنون نیز در دست اقدام میباشد  .

9-    تکمیل ساختمان شماره 2 سازمان به مبلغ 000/000/750 ریال  .

10- پیگیری و اخذ مجوز لازم از طریق شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه جهت تهاتر طلبکاران سازمان با بدهکاران مناطق به مبلغ 000/000/000/60 ریال که طی یک ماهه گذشته بالغ بر 000/000/000/25 ریال از مقدار بدهی سازمان تسویه گردیده است و ادامه کار تهاتر با هماهنگی شهردار محترم کرمانشاه در دست اقدام میباشد .

11- دپو کردن مصالح مورد نیاز جهت تولید آسفالت پیش بینی شده سال آینده شامل ماسه شکسته ، شن نخودی و بادامی به مقدار 61000 تن در طی دو ماه گذشته از محل مجوز تهاتر که هم اکنون نیز این روند ادامه دارد .

12- دپو کردن بیس جهت عملیات زیر سازی پیش بینی شده در سال آینده در طی یک ماهه گذشته بمقدار 4500 تن از محل مجوز تهاتر که هم اکنون نیز ادامه این روند در دست اقدام است  .

13- ذخیره اقلام مورد نیز سازمان از قبیل انواع لاستیک ماشین آلات سبک و سنگین ، روغن مصرفی ، روغن حرارتی ، گریس مصرفی و ..... حدودآ به مبلغ 000/000/200/1 ریال در طی یک ماهه گذشته که این روند همچنان ادامه دارد  .

-    لازم به یادآوری میباشد که موارد ذکر شده در بندهای 11 الی 13 فوق در خصوص دپو مصالح ضروری و اقلام مورد نیاز سازمان از محل مجوز تهاتر به غیر از مبلغ تسویه شده بدهیهای مربوط به سنوات گذشته از همان محل میباشد .

14- کالیبره کردن و تعمیرات کلی کارخانه های آسفالت 160 تنی باباجان و 120 تنی ورمنجه پس از گذشت حدود 10 سال بمنظور آمادگی جهت تولید آسفالت سال آینده  .

15- پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص راه اندازی کارخانه 160 تنی رینگ کار ورمنجه که هم اکنون نیز در دست اقدام میباشد  .

-    لازم به یادآوری است کارخانه مذکور از زمان تاسیس تا کنون که حدود 10 سال میباشد بدون فعالیت بوده و با صرف هزینه ای حدود 000/000/500/1 ریال قابلیت تولید آسفالت را داشته که با این عمل سازمان عمران دارای کارخانه ای جدید حدودآ به ارزش 000/000/000/15 ریال خواهد شد  .

16-انجام اقدامات لازم جهت گازسوز نمودن کارخانه های آسفالت 160 تنی باباجان و 120 تنی ورمنجه که هم اکنون نیز این روند در دست اقدام بوده  و با این عمل علاوه بر کاهش آلودگیهای زیست محیطی ، در مصرف انرژی و سوخت نیز صرفه جویی شده و باعث کاهش هزینه تولید آسفالت خواهد شد  .

17- راه اندازی ماشین آلات اکیپ سوم پخش آسفالت شامل : یکدستگاه فنیشر ، یکدستگاه غلتک چرخ لاستیکی و دو دستگاه غلتک چرخ آهنی که قبلآ بلاءاستفاده و بصورت اسقاطی در محوطه سازمان مستقر بوده و هم اکنون آماده بکار میباشد  .

18- انجام سرویس دوره ای ماشین آلات سازمان در فصل زمستان جهت آمادگی در فصل کاری و     راه اندازی یکدستگاه لودر HL200و بلدوزر لیپهر که قبلآ بلاءاستفاده و بصورت اسقاطی در محوطه سازمان مستقر بوده و هم اکنون آماده بکار میباشد  .

19- پیگیری و اخذ مجوز لازم از طریق شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه جهت خرید 7000 تن قیر70 ×60  به منظور تولید آسفالت دو ماهه آخر سال جاری و سال آینده بصورت وام از طریق شرکت پتروانرژی وابسته به بانک شهر که هم اکنون انجام این کار در دست اقدام است  .

20- ساماندهی نیروهای انسانی سازمان و کاهش نیروهای مازاد غیر متخصص و استفاده بهینه از نیروهای موجود سازمان جهت کارهای خدماتی که این کار منجر به خاتمه قرارداد شرکت گل سرخ دالاهو شده و باعث گردیده ماهیانه بالغ بر 000/000/300 ریال از هزینه سازمان کاهش یابد  .

21- تحویل اکیپ پخش فنیشر شماره 2  به بخش خصوصی و استفاده از نفرات موجود همان اکیپ جهت بکارگیری نگهبانی سازمان و کارخانه ها و خاتمه قرارداد نگهبانی بخش خصوصی ( شرکت سروش رعد غرب ) که با این کار ماهیانه بالغ بر مبلغ 000/000/200 ریال از هزینه های سازمان کاهش می یابد  .

22- مدیریت و کنترل تحویل مقدار آسفالت لکه گیری به مناطق به میزان مورد نیاز هر منطقه که این عمل باعث گردیده از مهر ماه تا کنون بدون احتساب دو ماهه زمستان (دیماه و بهمن ماه ) جمعأ به مدت سه ماه بالغ بر ده میلیارد ریال این سازمان کاهش هزینه داشته باشد  .

23- ساماندهی ماشین آلات موجود در سازمان و مشخص نمودن ماشین آلاتی که بازدهی مناسب نداشته و فعالیت آنها برای سازمان مقرون به صرفه نیستند و هزینه زا میباشند و انجام فرایند برگزاری مزایده که هم اکنون در دست اقدام بوده و در تاریخ 22/12/95 بازگشایی پاکات مزایده انجام و با توجه به مصوبه شورای محترم سازمان پس از برگزاری مزایده و دریافت وجوه حاصل ازفروش ماشین آلات و اقلام مزایده خرید دستگاههای مورد نیاز سازمان بمنظور افزایش توان اجرایی انجام خواهد شد . در ضمن قبلآ نیز ( قبل از تصدی اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان عمران ) یک مرحله مزایده کتبی ماشین آلات و اقلام اسقاطی سازمان در مورخه 31/5/95 برگزار شده است .

24- تهیه و تنظیم بودجه سال 96 سازمان بهمراه آنالیز مربوطه به مبلغ 000/000/500/231 ریال و تصویب آن توسط هیئت مدیره و شورای محترم سازمان و ارسال آن به شورای محترم اسلامی شهر جهت تصویب نهایی  .

-    لازم به یادآوری میباشد بودجه سال 95 سازمان بمبلغ 000/000/030/222 ریال بوده که تا کنون حدود70 %از بودجه سال 95 سازمان تحقق یافته است  .

25- شرکت در هشتمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و بازدید از سازمان عمران شهرهای تبریز ، اصفهان و شیراز بمنظور تبادل اطلاعات جهت تنظیم بودجه سال آینده و برنامه­­­­­­های آتی سازمان که گزارش جامع و مقایسه سازمان عمران شهرهای مذکور با سازمان عمران کرمانشاه بصورت فایل پاورپوینت در لوح فشرده تحویل شهردار محترم گردیده است  .

-    شایان ذکر است برنامه­های آتی سازمان که توسط اینجانب تهیه و قبلآ طی نامه شماره 4380/25/101 مورخه 2/8/95 جهت استحضار بحضور شهردار محترم کرمانشاه ارسال گردیده ، از زمان تصدی اینجانب  ( 1/7/95 ) تاکنون حدود 70% آن انجام  و مابقی نیز در دست اقدام میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١٤:١٧ - 1395/12/17    /    شماره : ٦٧١٤    /    تعداد نمایش : ٣٥٠تقویم
اوقات شرعی
آب و هوا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5713 | بازدید امروز : 15 | کل بازدید : 55419 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0/2187